Przegl?d Ba?tycki (Baltische Rundschau)

Spo?eczno?? LGBT w krajach ba?tyckich. Po transformacji troch? ?atwiej

André/Andrea my?li, ?e jest stworzeniem Bo?ym i nie wyobra?a sobie ?ycia bez wiary.

Den Artikel (Polnisch) können Sie hier lesen.